Eagles Football Academy, a big step to the future / The largest Romanian academy abroad, partnership with an important agency

Eagles Football Academy, the largest and the most important Romanian football academy in the entire diaspora, makes a very important step for the image and for the future of its young football players.

The academy signed, through its general manager and founder, Gabi Dumitru, an exclusivity contract for all players with FIFA Agent Bogdan Apostu and Fusion Group Agency.

This means that players who are now growing up in the academy will have greater chances to reach big clubs in Europe and the world.

“After signing the contract, Bogdan Apostu and his collaborators will represent the interests of the most players in the academy”, said Antonio Dumitru, Executive Manager of the Eagles Football Academy.

“It is an extremely important step, Bogdan being the most active agent of Romanian players, since he managed to transfer more than 350 players in 31 countries since 2015,” added Antonio Dumitru.

“The Eagles Football Academy is made up of exceptional players who are in the sight of the national teams of Romania and of the major clubs in the UK and who must represent the highest level of an agent who no longer needs a presentation”, he mentioned.

“We are excited about the partnership that we have concluded with the Fusion Group Agency, and now it all depends on our players, the sacrifices they will make, the extra sporting life they will have, the way they rest, feeds, and last but not least, the way they train and evolves every minute of each match”, concluded Antonio Dumitru.

“We work only with the best and, from our perspective, you [Eagles Football Academy] are extremely good and congratulations on everything you do here”, said Bogdan Apostu, who was attended at the Eagles Football Academy training.

“I'm sure that important players from your academy will go to major championships in the coming years”, said the founder of the Fusion Group Agency.

“The players from Eagles Football Academy must be convinced that if we came here, we came to work, we came to move things, to do concrete things, as we have done so far in football. We are young, we have enthusiasm, we have ambition and I am absolutely convinced that if they [players] will work, the results the results will come quickly”, says Bogdan Apostu.Eagles Football Academy, un pas mare pentru viitor / Cea mai mare academii românească din diaspora, parteneriat cu o importantă agenție de impresariat

Eagles Football Academy, cea mai mare și mai importantă academie de fotbal românească din întreaga diasporă, face un nou pas foarte important în ceea ce privește imaginea și viitorul tinerilor săi fotbaliști.

Academia a semnat, prin managerul general și fondatorul acesteia, Gabi Dumitru, un contract de exclusivitate pentru toți jucătorii cu agentul FIFA Bogdan Apostu și Fusion Group Agency.

Asta înseamnă că jucătorii care acum cresc în cadrul academiei vor avea șanse mai mari să ajungă la mari cluburi din Europa și din lume. 

„După semnarea contractului, Bogdan Apostu și colaboratorii săi vor reprezenta interesele celor mai de perspectivă jucători din academie”, a declarat managerul executiv al Eagles Football Academy, Antonio Dumitru.

„Este un pas extrem de important, Bogdan fiind cel mai activ agent de jucători român, el reușind să transfere, din 2015 până acum, peste 350 de jucători în 31 de țări”, a mai precizat Antonio Dumitru.

„Eagles Football Academy are în componența sa jucători de excepție, jucători care sunt în vizorul echipelor naționale ale României și ale cluburilor importante din Marea Britanie și care trebuie reprezentanți la cel mai înalt nivel de un agent care nu mai are nevoie de vreo prezentare”, a mai menționat el. 

„Suntem încântați de parteneriatul pe care l-am încheiat cu Fusion Group Agency, iar acum totul depinde de jucătorii noștri, de sacrificiile pe care le vor face ei, de viața extrasportivă pe care o vor avea, de modul în care se odihnesc, se alimentează, și nu în ultimul rând și cel mai important, de modul în care se antrenează și evoluează în fiecare minut al fiecărui meci”, a conchis Antonio Dumitru.

„Lucrăm doar cu cei mai buni și, din perspectiva noastră, sunteți extrem de buni și felicitări pentru tot ceea ce faceți aici”, a declarat Bogdan Apostu, prezent la antrenamentele Eagles Football Academy.

„Sunt sigur că de aici, de al academia voastră vor pleca jucători importanți către campionate importante în următorii ani”, a mai spus fondatorul Fusion Group Agency.

„Jucătorii de la Eagles Football Academy trebuie să fie convinși că dacă am venit aici, am venit să muncim, am venit să mișcăm lucrurile, să realizăm lucruri concrete, așa cum am făcut și până acum în fotbal. Suntem tineri, avem avânt, avem ambiție și sunt absolut convins de faptul că dacă ei vor munci, rezultatele nu vor întârzia să apară”, este de părere Bogdan Apostu.