The founder of Eagles Football Academy, meeting with the Minister of Youth and Sport of Romania

Gabi Dumitru, the founder of Eagles Football Academy, met on Monday, August 12, with the Romanian Minister of Youth and Sport, Bogdan Matei, at the headquarters of the ministry in Bucharest. 
The general manager Daniel Jianu also attended the meeting. The three discussed how the Romanian authority can support the sporting activity of the Romanian children at the London Academy and about their training stages in Romania. 
Mr. Bogdan Matei said: "Such projects, which bring together Romanian children and young sportsmen established abroad are commendable and deserve all the support. I hope that one day, from these nurseries, talents and values ​​will come to our national teams” 
Gabi Dumitru, founder of Eagles Football Academy, said: "We discussed the possibility of the ministry helping the Romanian children from the academy. We have received promises that we will have the opportunity to make camps with children at the bases in Romania, where there are all conditions, every summer or winter with a substantial discount".
Mr. Dumitru continued: "Also, the Minister of Youth and Sport of Romania will be present at the official presentation of the Eagles Football Academy for the new 2019-2020 season and will support us whenever we need in relation to similar authorities in the UK".


Fondatorul Eagles Football Academy, întâlnire cu ministrul Tineretului și Sportului din România

Gabi Dumitru, fondatorul Eagles Football Academy s-a întâlnit luni, 12 august, cu ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, la sediul ministerului din București.

La întâlnire a participat și directorul general Daniel Jianu. Cei trei au discutat despre cum poate sprijini ministerul român activitatea sportivă a copiilor români de la Academia din Londra și despre posibile stagii de pregătire ale acestora în România.

„Asemenea proiecte, care reunesc copiii și tinerii sportivi români stabiliți peste hotare sunt lăudabile și merită tot sprijinul. Sper ca într-o bună zi, din aceste pepiniere să răsară talente și valori care să ajungă la echipele noastre naționale”, a spus ministrul Bogdan Matei.

„Am discutat despre posibilitatea ca ministerul să îi ajute pe copiii români de la academia. Am primit promisiuni că vom avea posibilitatea să facem cantonamente cu copiii la bazele din România, unde există toate condițiile, în fiecare vară sau iarnă cu o reducere substanțială”, a declarat Gabi Dumitru, fondatorul Eagles Football Academy.

„De asemenea, ministrul Tineretului și Sportului din România va fi prezent la prezentarea oficială a Eagles Football Academy pentru noul sezon 2019-2020 și ne va susține de fiecare dată când vom avea nevoie în relația cu autoritățile similare din Marea Britanie”, a continuat Gabi Dumitru.