Players of the Year 2019. U7: Kevin Neymar Gheorghies

This year, Eagles Football Academy has awarded one player from each age group. The players of the year 2019 were voted by their colleagues. We would like you to know the children who have received trophies this year and who are examples for their colleagues.

At the U7 Group, the player of the year was chosen Kevin Neymar Gheorghies, of whom his coach, Bogdan Pavel, says he excels in all the sections, but the mental factor is the one that detaches him from the rest of the talented children.

Kevin is serious about every workout, is focused on new exercises and understands them easily. He also shows his willingness to help the coach when the explanatory part of some exercises intervenes. From a very young age he has shown leadership skills and helps his colleagues, he is open to social relations and contributes to the adaptation of newcomers to the group.

Kevin shows a good education that is due to his parents and has every chance to succeed in the projects he proposes, football or any other kind. Congratulations, Kevin!


Jucătorii Anului 2019. U7: Kevin Neymar Gheorghieș

În acest an, Eagles Football Academy a premiat câte un jucător de la fiecare grupă de vârstă. Jucătorii anului 2019 au fost aleși prin vot de către colegii lor. Am dori ca și dumneavoastră să îi cunoașteți pe copiii care, anul acesta, au primit trofee și care sunt exemple pentru colegii lor.

La Grupa U7, jucătorul anului a fost ales Kevin Neymar Gheorghieș, despre care antrenorul său, Bogdan Pavel, spune că excelează la toate capitolele, însă factorul mental este cel care îl detașează de restul copiilor talentați.

Kevin este serios la fiecare antrenament, este concentrat la exercițiile noi și le înțelege cu ușurință. De asemenea își arată disponibilitatea de a ajuta antrenorul în momentele în care intervine partea explicativă a unor exerciții. De la o vârstă foarte mică a arătat capacități de lider și își ajută colegii, este deschis relațiilor sociale și contribuie la adaptarea copiilor nou veniți în cadrul grupului.

Kevin dă dovadă de o bună educație care se datorează părinților săi și are toate șansele să reușească în proiectele pe care și le propune, fotbalistice sau de orice altă natură. Felicitări, Kevin!