Present and future at Eagles, with physio Paul Grigoraș: "I speak a lot with my players"

Paul-Alexandru Grigoraș is the physio at Eagles Football Academy and, during this season, he is going to help our young players to develop their strenght.

A former defender with exceptional physique, Grigoraș also has an educative role in the life our our little "eagles", but not only in regards to their preparation. He sees the members of the coaching staff as daily mentors vor the kids, who need an essential "ingredient" on their path to success: an impeccable private life. Preparation and professionalism - these are the two main attributes that can make the difference between anonymity and a career at top level. In an exclusive interview, Grigoraș spoke about his mission at Eagles Football Academy.

Paul, how did you start studying to become a certified physio?
I started the studies right after I finished my playing career. I decided to pursue this path because I love football too much and can't live without this sport.

What are your main tasks at Eagles Football Academy?
My main task is to "polish" raw talent. But besides coaching them physically and mentally, I speak a lot with my players about injuries and rehabilitation methods, after long and gruelling training periods. I think that in todays football, the physical preparation makes 70% of the individual. That's why I always try to bring the players to a very high level at each training session, so that they can peform at their best in competitions.

What are your short term and long term goals?
My short term goal is to develop my knowledge and methods, so that I can help the players from the Academy achieve better levels of preparation. In the long run, I want to come back to Romania and implement the English physical training methods, because our football 100% needs them. It would be lovely to have Mister Gabriel Dumitru and Adrian Sălăgeanu in my staff.

Who was the person you learned from most in your career?
I learned bits and pieces from every coach I had, but the ABC's and most of the things that stuck with me came from "Father" Ioan Sdrobiș and from Mister Gabriel Dumitru, two people I will always cherish and respect.

What are the essential things a young players needs to pay attention to, in order to be physically impeccable?
The most important things are the work you put in during training, plus the recovery after practice and also nutrition. Last, but not least, rest plays an important part in the life of a professional.

What is the secret of a long career for professional football players?
The secret for every player - and I mean both children and adults - is to eliminate the excess in the private life, being careful to adhere to a well structured schedule. You need to pay great attention to your rest, practice and nutrition. Football demands a lot of sacrifice, and if you're not willing to pay the price, the chances of you succeeding drop sharply. We work a lot on this subject at the Academy, because the temptations are risky (bad food, lost nights, alcoholic drinking, smoking etc.). The players need to understand this. You train like a pro, so you become a pro and will act like one for the rest of your career. 


Prezent și viitor la Eagles Football Academy, cu preparatorul fizic Paul Grigoraș: "Vorbesc mult cu jucătorii"

Paul-Alexandru Grigoraș este preparatorul fizic de la Eagles Football Academy, care îi va ajuta pe tinerii fotbaliști ai clubului să progreseze din punct de vedere al rezistenței și forței. La rândul său un fost fotbalist cu un fizic excelent, Grigoraș are și un rol educativ în viața tinerilor "vulturi", nu doar pe plan sportiv.

El consideră că este de datoria membrilor staff-ului tehnic să acționeze ca niște mentori în viața puștilor, care au nevoie de un ingredient esențial în drumul spre succes: o viață extrasportivă impecabilă. Pregătire și profesionalism - acestea sunt cele două atribute care pot face diferența între anonimat și o cariera la nivel de top. Într-un interviu exclusiv, Grigoraș vorbește despre misiunea sa în cadrul Academiei.

Paul, cum ai ajuns sa studiezi pentru a deveni preparator fizic?
Am ajuns să studiez pentru a deveni preparator fizic după ce am încheiat cariera de fotbalist. Am decis să merg pe această ramură deoarece iubesc fotbalul și nu pot trăi fără acest sport, chiar dacă am încetat din a mai juca fotbal.

Care sunt cele mai importante sarcini pentru tine la Eagles Football Academy?
Sarcina mea cea mai importantă este de “șlefui” copiii. Pe lângă rolul de a-i antrena fizic și psihic, vorbesc foarte mult cu jucătorii și despre accidentări și refacere după perioade de antrenament aglomerate. Eu cred că în ziua de azi pregătirea fizică este 70% din profilul unui fotbalist. De aceea, încerc la fiecare antrenament să îi aduc la un nivel de pregatire ridicat și să dea randament în competiții.

Care este principalul tău obiectiv pe termen scurt și mediu?
Principalul obiectiv pe termen scurt este acela de a mă perfecționa pe mine și de a aduce copiii din Academie la un nivel superior din punct de vedere al pregătirii fizice. Pe termen lung vreau să ajung în România și să implementez stilul de pregatire fizică englezească de care fotbalul românesc 100% ar avea nevoie. Ar fi frumos să-i am în staff pe Mister Gabi Dumitru și pe Adrian Sălăgeanu.

De la cine ai învățat cele mai multe în fotbal?
Am avut de învățat în fotbal de la fiecare antrenor pe care l-am avut, dar abecedarul și cele mai multe lucruri pe care le-am băgat la cap au fost de la “Părintele“ Ioan Sdrobiș și de la Mister Gabi Dumitru, doi oameni pe care îi voi respecta toată viața.

Care sunt lucrurile esențiale pe care un tânăr fotbalist trebuie să le aibă în vedere, pentru a fi impecabil din punct de vedere fizic?
Cele mai importante lucruri pentru un fotbalist sunt munca la antrenamente, plus refacerea de după antrenament și alimentația. Nu în ultimul rând, odihna joacă un rol extrem de important în viața unui fotbalist.

Care este secretul longevității pentru fotbaliști?
Secretul longevității în viața unui fotbalist - și aici mă refer și la copii, și la cei maturi - este să elimini excesele și "extravaganțele" din viața extrasportivă, bazându-te pe un program bine stabilit de odihnă, antrenament și alimentație. Fotbalul cere multe sacrificii , iar dacă nu i le oferi, șansele de a rămâne sub aripa lui sunt minime. Lucrăm foarte mult la capitolul acesta în Academia noastră, pentru că tentațiile sunt foarte mari (alimentație necorespunzătoare, nopți pierdute, alcool , fumat etc.), iar sportivii trebuie să înțeleagă acest aspect. Te antrenezi ca un profesionist, vei fi profesionist și vei rămâne profesionist toată viața.